Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
200 words in English 11-20 (dictation) Matematik 9. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. How can you say ________? Tekst/Tal
   —      that   
2. I'm looking ________ a book. Tekst/Tal
   —      for   
3. Where did ________ go? Tekst/Tal
   —      they   
4. Just do what ________ do. Tekst/Tal
   —      I   
5. She went ________ her sister. Tekst/Tal
   —      with   
6. I play football ________ my sister. Tekst/Tal
   —      as   
7. I do ________ like fish. Tekst/Tal
   —      not   
8. I always have a pencil ________ me. Tekst/Tal
   —      on   
9. I think ________ has a point. Tekst/Tal
   —      she   
10. He is living ________ his aunt's. Tekst/Tal
   —      at   
AktivTime AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions