Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Filosoffernes etik Kristendomskundskab 9. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvem sammenligner sjælens tre dele med en kusk, som styrer en vogn trukket af to heste? Multiple choice
   —      Platon   
   —      Aristoteles      
   —      Kant      
   —      Bentham      
   —      Luther      
   —      Rousseau      
2. Hvem mener, at den gode handling er på den gyldne middelvej? Multiple choice
   —      Platon      
   —      Aristoteles   
   —      Kant      
   —      Bentham      
   —      Rousseau      
   —      Luther      
   —      Luther      
3. Hvem er manden bag pligtetikken? Multiple choice
   —      Kant   
   —      Rousseau      
   —      Bentham      
   —      Aristoteles      
   —      Platon      
4. Hvem er manden bag lykkeetikken? Multiple choice
   —      Kant      
   —      Bentham   
   —      Rousseau      
   —      Aristoteles      
   —      Platon      
   —      Luther      
5. Må man slå én person ihjel for at redde mange, ifølge pligtetikken? (svar med ja/nej) Tekst/Tal
   —      nej   
6. Kan det nogensinde retfærdiggøres at stjæle, ifølge lykkeetikken? (Svar med Ja/nej) Tekst/Tal
   —      Ja   
7. Hvad er en filosof? Multiple choice
   —      En der har læst religion på universitetet      
   —      En der er uddannet præst      
   —      En der er meget klog      
   —      En der tænker over livets store spørgsmål   
   —      En der går meget op i pligtetik      
   —      En der går meget op i pligtetik      
8. Se dette klip: https://www.youtube.com/watch?v=yqLD0IXlta8 Hænger etik og religion sammen, ifølge Thomas Petersen? Multiple choice
   —      Ja      
   —      Nej      
   —      Det hænger Ikke nødvendigvis sammen   
   —      Det hænger altid sammen på den ene eller anden måde      
9. Se HELE denne lille film: https://www.youtube.com/watch?v=1egGdbJwGys Hvad ville det kræve for, at Bents tanker om at bage en kage, kunne siges at være god? (Skriv det præcise svar, som det bliver skrevet øverst på skærmen i filmen, inklusiv tegn!) Tekst/Tal
   —      Bent skulle have prøvet med alt, der stod i hans magt!   
10. Hvad er det kategoriske emperativ? Multiple choice
   —      Den man elsker, tugter man      
   —      Det er tanken der tæller      
   —      Du skal altid handle ud fra den grundregel, at din handling kan blive en almengyldig lov.   
   —      Du skal altid handle ud fra den grundregel, at din handling gør dig selv lykkelig      
   —      Du skal altid handle ud fra den grundregel, at din handling bringer dig selv og dine nærmeste lykke      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions