Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Truman-doktrinen Historie 9. Klasse Nummerorden
Opgaver
1. Introduktion til kilden: Kommunistpartierne stod i årene 1945-1947 stærkt i flere vesteuropæiske lande, samtidig med at kommunistiske etpartisystemer blev etableret i de østeuropæsike lande. I Grækenland udkæmpedes i perioden en borgerkrig mellem en kommunistisk partisanbevægelse, der var startet som en modstandsbevægelse mod tyskerne under Anden Verdensrkrig, og en borgerlig regering, som støttedes af Storbritannien. Tidligere på året havde den britiske regering meddelt den amerikanske regering, at Storbritannien ikke længere havde ressourcer til at støtte den græske regering. I den følgende tale etablerede Truman derfor et nyt princip for amerikansk udenrigspolitik. Det fik betegnelsen "Truman-doktrinen". Tekst/Tal
   —      Ophavssituationen.   
2. Kilden starter her: Et af de vigtigste mål for De Forenede Staters udenrigspolitik er at skabe betingelser, under hvilke vi og andre nationer vil være i stand til at arbejde os frem til en tilværelse, der er fri for tvang. Dette var et fundamentalt spørgsmål i krigen mod Tyskland og Japan. Vor sejr blev vundet over lande, som søgte at påtvinge andre nationer deres vilje og livsform. Tekst/Tal
   —      Ophavssituationen   
3. Vi kan imidlertid ikke virkeliggøre vore hensigter, medmindre vi er villige til at hjælpe frie folk til at opretholde deres frie institutioner og deres nationale uafhængighed mod aggressive bevægelser, som søger at påtvinge dem totalitære styreformer. Dette er ikke andet end en åben erkendelse af, at totalitære styreformer, som lægges på frie folk ved direkte eller indirekte aggression, underminerer grundlaget for international fred og derved De Forenede Nationers sikkerhed. Folk i mange af verdens lande har for nylig fået pålagt totalitært styre imod deres vilje. Tekst/Tal
   —      USA's syn på Sovjetunionen   
4. I dette øjeblik af verdenshistorien må næsten enhver nation vælge mellem to forskellige måder at leve på. Valget er alt for ofte ikke frit. Tekst/Tal
   —      USA's syn på Sovjetunionen - fortsat   
5. Den ene livsform er baseret på flertallets vilje og er karakteriseret af frie institutioner, repræsentativt styre, frie valg, garantier for den personlige frihed, tale- og religionsfrihed og frihed for politisk tryk. Den anden livsform hviler på en minoritets vilje med magt over flertallet. Den hviler på terror og undertrykkelse, en kontrolleret presse og radio, forudbestemte valg og undertrykkelse af den personlige frihed. Jeg tror, det må være De Forenede Staters politik at støtte frie folk, som gør modstand mod forsøg fra væbnede minoriteter eller tryk udefra på at undertrykke dem. Jeg tror, vi må hjælpe frie folk til at forme deres egen skæbne på deres egen måde. Tekst/Tal
   —      USA's syn på sin egen rolle i verden fremadrettet   
6. Man behøver kun at kaste et blik på kortet for at se, at den græske nations overleven og uafhængighed er af største vigtighed. Hvis Grækenland skulle komme under kontrol af en væbnet minoritet, vil virkningen på dets nabo, Tyrkiet, blive øjeblikkelig og alvorlig. Forvirring og forstyrrelse vil antagelig spredes gennem hele Mellemøsten. Desuden vil en udslettelse af Grækenland som uafhængig stat få dyb virkning på de lande i Europa, hvis folk kæmper med store vanskeligheder for at opretholde deres frihed og uafhængighed, mens de udbedrer krigens skader. Tekst/Tal
   —      USA's syn på dominoeffekten, hvor Sovjetsystemet udbredes til andre lande   
7. Sammenbrud af frie institutioner og tab af uafhængighed vil ikke blot være ulykkelig for dem, men for hele verden. Mismod og sandsynligvis nederlag vil hurtigt blive de nabofolks lod, som kæmper for at opretholde deres frihed og uafhængighed. Hvis vi undlader at hjælpe Grækenland og Tyrkiet i denne skæbnetime, vil virkningen blive langtrækkende for Vesten som for Østen. Vi må gribe til øjeblikkelig og beslutsom handling. Tekst/Tal
   —      USA's syn på dominoeffekten - fortsat   
8. Det er en alvorlig kurs, vi slår ind på. Jeg ville ikke anbefale den, hvis alternativet ikke var endnu alvorligere. De Forenede Stater bidrog med 341 milliarder dollars for at vinde Den Anden verdenskrig. Dette var en investering i verdens frihed og verdensfreden. Den hjælp, som jeg anbefaler til Grækenland og Tyrkiet, andrager lidt mere end 1/10 af l% af denne investering. Det er kun sund fornuft, at vi skal beskytte denne investering og sikre, at den ikke var forgæves. Tekst/Tal
   —      USA's syn på deres rolle under Anden Verdenskrig og forventningen om, at det krigshærgede europa udvikler sig i en demokratisk retning.   
9. De totalitære styreformer bliver næret af sult og nød. Den spredes og vokser i fattigdommens og stridens onde jordbund. Den når sin fulde vækst, når folks håb om en bedre tilværelse er afgået ved døden. Vi må holde dette håb i live. De frie folk i verden ser hen til os om hjælp til at fastholde deres frihed. Hvis vi vakler i vor ledelse, bringer vi verdensfreden i fare, og vi vil sikkert bringe vor egen nations velfærd i fare . Et stort ansvar er lagt på os ved begivenhedernes hurtige udvikling. Jeg er sikker på, at Kongressen vil møde dette ansvar på den rigtige måde. Tekst/Tal
   —      USA's syn på kommunisme overfor kapitalisme, og Trumans opfordring til Kongressen om at indføre en ny form for udenrigspolitik   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions