Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Ordklasser Dansk 4. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvad kan man sætte foran et navneord? Multiple choice
   —      AT VÆRE      
   —      AT eller JEG      
2. Hest bøjes: En hest, hesten, flere heste, alle hestene. Men hvordan bøjes "et hus"? Tekst/Tal
3. Hest bøjes: En hest, hesten, flere heste, alle hestene. Men hvordan bøjes "en ko"? Tekst/Tal
4. Hvor mange navneord kan du finde på billedet? Tekst/Tal
5. Hvad kan man sætte foran et udsagnsord? Multiple choice
   —      AT VÆRE      
   —      AT eller JEG   
   —      EN eller ET      
6. "At lege" hedder i nutid "leger" og i datid "legede". Men hvad hedder "at hoppe" i nutid og datid? Tekst/Tal
7. "At lege" hedder i nutid "leger" og i datid "legede". Men hvad hedder "at sige" i nutid og datid? Tekst/Tal
8. Hvor mange udsagnsord kan du finde på billedet? Tekst/Tal
9. Hvad kan man sætte foran et tillægsord? Multiple choice
   —      AT VÆRE   
   —      AT eller JEG      
   —      EN eller ET      
10. Tillægsordet "Sjov" bøjes sjov - sjovere - sjovest. Men hvordan bøjes "lille"? Tekst/Tal
11. Tillægsordet "Sjov" bøjes sjov - sjovere - sjovest. Men hvordan bøjes "glad"? Tekst/Tal
12. Hvilke tillægsord kan du finde på billedet? Tekst/Tal
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions