Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Engelsk - to do bøjning Engelsk 6. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. ______ sit down. Multiple choice
   —      doesn't      
   —      do   
   —      does      
   —      don't      
2. I ______ remember much about him. Multiple choice
   —      do      
   —      does      
   —      don't   
   —      doesn't      
3. My husband ______ most of the housework. Multiple choice
   —      do      
   —      does   
   —      don't      
   —      doesn't      
4. You remember me, ______ you? Multiple choice
   —      do      
   —      don't   
   —      does      
   —      doesn't      
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions