Login

Aktivitet Fag Klassetrin Opgaverækkefølge
Fotosyntesen Biologi 7. Klasse Vilkårlig
Opgaver
1. Hvilken gasart har planten brug for i FOTOSYNTESEN? Tekst/Tal
   —      CO 2   
2. Hvad får planten ud af processen i Fotosyntesen? Tekst/Tal
   —      Sukkerstof, C6 H12 O6   
3. Hvad kan planten ikke bruge til noget? Hvad er plantens spildprodukt i fotosyntesen? Tekst/Tal
   —      O2, ilt   
4. hvilket farvestof danner den grønne for i planter? Tekst/Tal
   —      Klorofyl   
5. Hvad kaldes det sted i plantecellen hvor fotosyntesen foregår? Tekst/Tal
   —      Grønkornene   
6. Hvad kaldes dyrenes form for "fotosyntese" Tekst/Tal
   —      Respiration, åndingsproces   
7. Hvilket spildprodukt fra planten indgår som 1. led i mennesket åndingsproces? Tekst/Tal
   —      O2, ilt   
8. Hvorfor bliver træerne bl.a. gule og røde om efteråret? Tekst/Tal
9. Hvad kaldes dyrenes spildprodukt i deres åndingsproces? Tekst/Tal
   —      CO2, Kuldioxid   
AktivTime AktivTime AktivTime © 2015, AktivTime Terms & Conditions